stálí spolupracovníci

Alena Klossová

Alena Klossová
Poradenství Trager approach

Trager je celostním přístupem k pohybové regeneraci těla. Metoda zprostředkovává tělesné vjemy, skrze které dochází k ovlivňování nevědomé mysli. Přináší zlepšení vědomí těla, uvolnění bloků, boří nevyhovující pohybové vzorce, zlepšuje fungování svalových řetězců a celkovou koordinaci a držení těla, vnáší lehkost, více energie, odstraňuje bolesti, přináší nové možnosti pohybu.

Trager praxe se skládá z takzvaného "sezení", které poskytuje Trager praktikant klientovi, a z cvičení mentastics. Vyžaduje aktivní spolupráci klienta a pro dlouhodobější účinky pravidelné cvičení mentastics. Ideální je vnést zkušenost z Trager sezení a mentastics do každodenního života.
Jedno sezení trvá přibližně 80 minut, jeho délka a obsah jsou přizpůsobeny potřebám klienta. Sezení se skládá z úvodního navnímání těla skrze jednoduché pohyby a pozornost, z "ošetření" na lehátku, kdy praktikant klientovi zprostředkovává tělesné vjemy prostřednictvím jemné manipulace s tělem klienta a na závěr z rekapitulace pocitů, zaměřené na uvědomění si rozdílů mezi současným vnímáním těla a vjemy před "ošetřením".

Více informací na http://www.trager.cz

Chcete-li pochopit některé účinky Trager přístupu prakticky, můžete zkusit chodit s těžkým batohem a pak ho sundat. Jaký je rozdíl mezi pocitem vašeho těla s batohem a bez něj? Jak se můžete cítit lehčeji a svobodněji ve svém těle?

Každý pátek 19:00 - 20:00 cvičení mentastics v masérně Stromu setkávání.

Cena jednoho sezení je 800 Kč.
Cena cvičení Trager mentastics je 100 Kč.

Na sezení i na cvičení je nutné se objednat.
Rezervace na e-mailu alena.kloss@gmail.com, případně sms 608369402.
Volejte, prosím, jen v naléhavých případech.

Strom setkávání

Nová 99

39701 Písek
gsm: 777 571 529

e-mail: info@strom-setkavani.cz

www.strom-setkavani.cz